การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 28

การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 28

meeting virus28 15 16Nov2018

 

View Registrants

 

 

Date

15 December 2018

Categories

Announcement, Current event


 

 

The Virology Association (Thailand)

สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)
ตึกจุลชีววิทยา ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
โทร 02-4197306, 09-416416-24