การประชุมวิชาการประจําปีครั้งที่ 27 สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)

การประชุมวิชาการประจําปีครั้งที่ 27 สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)

การประชุมวิชาการประจําปีครั้งที่ 27 สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)

23 -24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ห้องอมรินทร์ชั้น 3 โรงแรม เอสดีอเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร

Date

26 August 2017

Categories

Announcement, Current event


 

 

The Virology Association (Thailand)

สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)
ตึกจุลชีววิทยา ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
โทร 02-4197306, 09-416416-24