การประชุม THAILAND Lab 2017

การประชุม THAILAND Lab 2017

การประชุม THAILAND Lab 2017
8 กันยายน 2560
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
----------------

ลงทะเบียนคลิก Link ด้านล่าง

https://thailandlab2017.com/Secures/login.aspx

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1. ลงทะเบียนเป็น visitor ก่อน
2. แล้วจึงใช้ username & password ที่ได้มา ทำการลงทะเบียนเข้าฟังสัมมนา
3. ห้องสัมมนาของสมาคม Virology & Biosafety จะเป็นห้อง MR214 ในวันที่ กย.2560

"เลี้ยงอาหารกลางวัน" และ "รับจำนวนจำกัดเพียง 70 ท่าน เท่านั้น"

Download เอกสารประชาสัมพันธ์

Date

26 August 2017

Categories

Announcement


 

 

The Virology Association (Thailand)

สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)
ตึกจุลชีววิทยา ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
โทร 02-4197306, 09-416416-24