การประชุม From fundamental virology to emerging viral diseases ครั้งที่ 1 สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)

การประชุม From fundamental virology to emerging viral diseases ครั้งที่ 1 สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)

การประชุม From fundamental virology to emerging viral diseases ครั้งที่ 1
สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)
7-8 เมษายน 2559
โรงแรมเอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร

 

Download

Date

26 August 2017

Categories

News Archive


 

 

The Virology Association (Thailand)

สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)
ตึกจุลชีววิทยา ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
โทร 02-4197306, 09-416416-24