ความคาดหวังของคนไทยต่อวัคซีนโควิด-19

การเสวนาวิชาการในรูปแบบออนไลน์ (Live) ผ่าน facebook "สมาคมไวรัสวิทยา"
 เรื่อง “ความคาดหวังของคนไทยต่อวัคซีนโควิด-19”
 ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 - 15.00 น.

รายละเอียด เสวนาวิชาการ

Virology, research activities and laboratory diagnosis of respiratory virus and Zika virus infections

Virology, research activities and laboratory diagnosis of respiratory virus and Zika virus infections

ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ “Virology, research activities and laboratory diagnosis of respiratory virus and Zika virus infections”  วันที่ 5-6 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ณ à¸«à¹‰à¸­à¸‡à¸­à¸¡à¸£à¸´à¸™à¸—ร์ชั้น 3 โรงแรม เอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร

วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  


Date

19 December 2019

Categories

Announcement


 

 

The Virology Association (Thailand)

สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)
ตึกจุลชีววิทยา ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
โทร 02-4197306, 09-416416-24