อาลัยท่านอาจารย์

อาลัยท่านอาจารย์

ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ

Prof Prasert bigphoto

ขอแสดงความอาลัย อย่างสุดซึ้ง

Date

15 July 2019

Categories

Announcement


 

 

The Virology Association (Thailand)

สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)
ตึกจุลชีววิทยา ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
โทร 02-4197306, 09-416416-24