โครงการ ประสานงานความร่วมมือทางไวรัสวิทยา
จุดประสงค์

1. เป็นสื่อกลางให้นักวิจัย แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ทางด้านไวรัสวิทยา
2. แนะนำห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมในการสืบสวนโรคติดเชื้อไวรัส
3. เป็นสื่อกลาง เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและการสร้างกลุ่มวิจัยทางด้านไวรัสวิทยา
4. ให้ความรู้และคำปรึกษาทางวิชาการด้านไวรัสวิทยา

หน่วยงานที่สนใจจะเผยแพร่ เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
กรุณาติดต่อ คุณจินดา กนกสินสมบัติ         
(
e-mail address: virology.a.t@gmail.com)
 


The Virology Association (Thailand)

สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)
ตึกจุลชีววิทยา ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
โทร 02-4197306, 09-416416-24

 

ขอร่วมไว้อาลัย#อดีตนายกสมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)