เผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนทั่วไปจากหมอรามา

เผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนทั่วไปจากหมอรามา

https://www.youtube.com/watch?v=KHZKAfdWEUE&feature=youtu.be

Date

13 November 2019

Categories

Announcement


 

 

The Virology Association (Thailand)

สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)
ตึกจุลชีววิทยา ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
โทร 02-4197306, 09-416416-24