รูปการประชุมเมื่อ 23-24 พ.ย. 2560 ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 27

รูปการประชุมเมื่อ 23-24 พ.ย. 2560 ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 27สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) :The Virology Association (Thailand)
ตึกจุลชีววิทยา ชั้น 7 โรงพยาบาลศิริราช , เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 
โทรศัพท์: (662) 419-7306, โทรสาร: (662) 412-4811

129514
TodayToday41
All daysAll days129514