• Thaiviro.org
  • Thaiviro.org
  • Thaiviro.org

เรียน สมาชิกสมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) และผู้สนใจ
สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) ขอเชิญฟังการบรรยายวิชาการในงาน Thailand Lab International 2019
วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ห้อง MR 214 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ดังรายการต่อไปนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562

เวลา 10.00 - 12.00 น. สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)
Future trends in diagnosis of viral infections แนวโน้มการวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสในอนาคต
Current situation and the future of point of care assays
ดร.วิโรจน์ ปองธนพิสิฐ สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)
Molecular diagnosis of important viral diseases in Thailand
ผศ. นพ. เอกสิทธิ์ โกวิทย์ดำรงค์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดำเนินการอภิปรายโดย รศ. ดร.ภาวพันธ์ ภัทรโกศล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลา 13.30-14.30 น. สมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย)
การติดเชื้อในห้องปฏิบัติการ: ความเสี่ยง ปัญหาที่ถูกละเลย และแนวทางแก้ไข
อ.บุญช่วย เอี่ยมโภคลาภ สมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย)

เวลา 14.30-15.30 น.
ปัญหาและการพัฒนา การเลือกใช้และการบำรุงรักษาตู้ชีวนิรภัยในประเทศไทย
คุณอมร ผ่องใส สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์
(รายละเอียดดังไฟล์แนบ)

*** รับจำนวนจำกัด 70 ท่าน เท่านั้น ***

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1. ลงทะเบียนเป็น visitor ก่อน
ลงทะเบียนเป็น visitor คลิก https://thailandlab2019.com/p/register
2. แล้วจึงใช้ username & password ที่ได้มาทำการลงทะเบียนเข้าฟังสัมมนา
3. ห้องสัมมนาของสมาคม Virology & Biosafety จะเป็นห้อง MR214
วันที่ 27 ก.ย. 2562
ลงทะเบียนเข้าฟังบรรยายคลิก http://www.thailandlab.com/conference/
วันงานโปรดลงทะเบียนที่หน้างานชั้น 1 เพื่อรับบัตรประจำตัวก่อนเข้าห้องฟังบรรยาย

i vi connect

thaiviro 2019 2

สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) ร่วมกับ ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (Thailand–U.S. CDC Collaboration, TUC) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  • วันที่ 5-6 สิงหาคม พ.ศ. 2562
  • วันที่ 5 สิงหาคม เป็นการบรรยาย ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ
  • วันที่ 6 สิงหาคม เป็นการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการในสถาบันต่าง ๆ

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

Register Online

ผู้ลงทะเบียน

เอกสารเผยแพร่

  Admin 

บทความจากการประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมฯ

free download

“From ABC to NGS in virology: Molecular diagnosis and genetic characterization of influenza and other viruses”

? 24-26  July 2018

 

 

เอกสารเผยแพร่

 หนังสือชุดระบาดบันลือโลก (World Shaking Outbreaks Series)

QR CODE EBOOK

bird H5N1 jpg

ราคาปก 300 บาท ลดเหลือ 150 บาท
ติดต่อซื้อได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

cover book500

ราคาปก 600 บาท ลดเหลือ 510.-
สนใจซื้อ ติดต่อได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หนังสือไวรัสวิทยาThe Virology Association (Thailand)

สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)
ตึกจุลชีววิทยา ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
โทร 02-4197306, 09-416416-24

 

157002
TodayToday126
All daysAll days157002
ขอร่วมไว้อาลัย#อดีตนายกสมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)